اینک من و اینک سر

اینجا، جایی برای بیان ناگفته ها

اینک من و اینک سر

اینجا، جایی برای بیان ناگفته ها

حضرت امیر علیه السلام
الا و لا یحمل هذا العلَم الا اهل البصر و الصبر . . .

این علَم کدوم علَمه؟
به نظرم علَم امروز، علَم انقلاب اسلامیه...آه اگر دوران شیرین وفا خواهد گذشت                                                                    روزهای هــــــــــــم‌نشینی‌های ما خواهد گذشت


بعد من تنــــــــــها نخواهـی ماند اما بعد تو                                                                    برمن تــــــنـــــها نمی‌دانی چــه ها خواهد گذشت


عاشــــــــــقان تازه‌ات اهل کدام آبادی‌اند؟                                                                  عطر گیسوی تو این بار از کجا خواهد گذشت؟


تاب دور افتادنم از تاب گیسوی تو نیست                                                                 کی دل‌آشــــــــــــفته از موی رها خواهد گذشت؟


ای دعای عاشـــــقان پشت‌وپناهت، بازگرد                                                                 بی تو کار دوســـــــتداران از دعا خواهد گذشت                                                                                                                                                                   شعر از سجاد سامانی